Voor wie?

Personen met een beperkt budget

 • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
 • Leefloon-gerechtigden
 • Personen in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding
 • Werkend in beschutte of sociale werkplaats

Reizigers in groep

 • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
 • Leefloon-gerechtigden
 • Personen in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding
 • Werkend in beschutte of sociale werkplaats
 • Zekere mate van zelfstandigheid is vereist: Horizont VZW kan geen hulp bieden bij het innemen van medicatie en bij je dagelijkse persoonlijke verzorging.
 • Verslavings- of psychiatrische problematieken moeten gestabiliseerd zijn.
  Ben je niet zeker of je voldoet aan deze criteria, neem dan contact op met het Horizontteam

Sociale organisaties

 • We richten ons tot sociale organisaties uit diverse sectoren: geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, sociale tewerkstellingssector, verenigingen waar armen het woord nemen, gehandicaptensector, …
 • Wanneer de deelnemers voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden (zie Personen met een beperkt budget), kan de sociale organisatie gebruik maken van ons aanbod.

Toeristische aanbieders

We stellen vast dat vele Vlamingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan wegens een gebrek aan financiële middelen. Mensen met een beperkt inkomen moeten keuzes maken, en voor vrije tijd schiet er vaak weinig tot niets over.
Uit onderzoek blijkt nochtans dat vakantie en daguitstappen voor veel positieve effecten zorgt. Het bevordert het algemene welzijn en vermindert stress, het verhoogt het zelfrespect, schept vertrouwen, verbetert communicatie en doorbreekt isolement. Daarnaast is vakantie als basisrecht beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat bieden wij jou in return?

 • Door een sociaal tarief te hanteren, krijgt jouw uitbating of attractie een socialer imago.
 • Elke toeristische attractie of accommodatie met een sociaal tarief (onderling af te spreken) wordt gratis opgenomen in één van de brochures van het Steunpunt Vakantieparticipatie.
 • We geven jou als toeristische ondernemer de garantie dat het sociaal tarief enkel terechtkomt bij personen met een beperkt budget.
 • Je hebt de mogelijkheid om last minutes bekend te maken via iedereenverdientvakantie – Uit ervaring blijkt dat de mensen die in aanmerking komen voor een sociaal tarief, vaak in midweken er even tussenuit willen. Dit kan een aanvulling zijn op de minder drukke perioden in een attractie of accommodatie.

Interesse of meer info?

Heb je interesse om een sociaal tarief aan te bieden aan mensen met een beperkt budget?

Surf voor meer informatie naar iedereenverdientvakantie.be

Vrijwilligers

 • Het succes van onze werking is voor een groot deel te danken aan de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers.
 • Grosso modo doen we voor de volgende deeltaken beroep op vrijwilligers:
  • Voor de organisatie van onze jaarlijkse Horizontbeurs zijn vele helpende handen welkom: zowel bij de voorbereidingen, de opbouw en de opruim van de beurs zelf. Tijdens de beurs wordt het aanbod bekend gemaakt aan de hand van standen van de verschillende themavakanties en bestemmingen. Ook bij het bemannen van deze standen vervullen de vrijwilligers een belangrijke taak: ze ontvangen de bezoekers en geven meer toelichting over de inhoud en de accommodatie van de reizen.
  • De realisatie van onze verschillende themavakanties is onmogelijk zonder de gevarieerde inbreng van onze vrijwilligers. Per vakantie wordt een equipe van begeleiders samengesteld, soms met de aanwezigheid van een teamlid. Zij helpen mee met de voorbereidingen en begeleiden de themavakanties van begin tot eind.
  • Binnen de Rap op Stap werking worden op regelmatige basis groepsuitstappen georganiseerd om de gebruikers te sensibiliseren voor het  aanbod. Deze activiteiten worden ook ondersteund door vrijwilligers.
 • Omdat we deze vele vrijwilliger zeer dankbaar zijn, plannen we jaarlijks een ‘vrijwilligersfeest’. Een gezellig samenzijn, waar vele leuke verhalen van de voorbije vakanties terug boven borrelen, vormt dan het kader waar we onze appreciatie kunnen uiten. We zijn er ons van bewust dat de vrijwilligerswerking een belangrijk onderdeel vormt van onze werking en willen ons daarom ook nog meer focussen op de verdere uitwerking hiervan.
 • Ben jij gecharmeerd zijn door onze werking en wil je hier graag aan willen meewerken als vrijwilliger? Dan kan je ons steeds contacteren voor meer informatie.
Schuiven naar boven